Åpningstider:

Hver fredag fra:

Kl. 15.00 – 18.00 Barn i lag med foreldre/voksne

Kl. 18.00 – 19.30 Familie bad, alle

Kl. 19.30 – 21.00 Voksne over 16 år

Pris:

Barn kr 30,-  

voksne kr 45,-

student/honnør kr 35,-