Åpningstider:

Hver fredag fra:

Kl. 15.00 - 18.00 Barn i lag med foreldre/voksne

Kl. 18.00 - 19.30 Familie bad, alle

Kl. 19.30 - 21.00 Voksne over 16 år

Pris:

Barn kr. 30.-

Voksne kr. 45.-

Student/honnør kr. 35.-