Spesielt ønsker vi at dette skal tilrettelegge for at foreldre med barn skal kunne benytte hallen uten at det blir for mange større barn uten voksne til stede. En slik kombinasjon er uheldig for de minste barna pga mye støy og vannleker. 
Vi henstiller derfor våre brukere til å følge opp de ulike inndelte tidene som folkebadet har og spesiellt merke seg at tidspunktet fra kl 15 - 18.00 er forbeholdt barn i lag med foresatte.

Folkebadet ved Honningsvåg svømmehall åpningstider:
Hver fredag:
Kl. 15.00 – 18.00 Barn i lag med foreldre/voksne
Kl. 18.00 – 19.30 Familie bad, alle
Kl. 19.30 – 21.00 Voksne over 16 år
Pris: Barn kr 30,- voksne kr 45,-