I etterkant av at det ble holdt dansekurs i breakdance og Hip Hop i Honningsvåg, er det flere barn og ungdommer som er i gang med å bygge opp et danse-crew her. Danserne er fra barneskole, ungdomskole og videregående skole. Altså et bredt aldersspenn.Dansetreningen er gratis og er dessuten bra for helsa. Hiv deg med da vel! Det gjør ingenting om du er nybegynner. Dansing handler om å inkludere, og lære av hverandre. Kontakt Guro Aino dersom du ønsker mer informasjon: 90167644

Nordkapp Crew of dancing på facebook