I juni 2018 fastsatte Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet
(OED) en  ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.
Forskriften innebærer at det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.
januar 2020.  
Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Forbudet trer i kraft 1.januar 2020, og da er fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger ulovlig.
Kommunen som er forurensningsmyndighet skal følge opp forbudet og føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd. Dette er en viktig
oppgave for å sikre at forbudet faktisk vil bidra til å redusere klimagassutslippene.