FABU skal være ett lett tilgjengelig og tverrfaglig lavterskeltilbud for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Tjenestene har sine lovpålagte oppgaver, men skal sammen ha mer fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats.

FABU avdelinger

Helsesøstertjenesten 

Barneverntjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 

FABU har valgt ut følgende hovedområder

 1. Tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager gjennom skolehelseteam og barnehageteam.

  Les mer i info folder barnehageteam 

  ​Les mer i info folder skolehelseteam
   
 2. Tverrfaglig team innad i forebyggende avdeling.
   
 3. Utvikle bedre foreldresamarbeid gjennom bla .deltakelse på foreldremøter og tilby
   
 4. ICDP foreldreveiledning.

  Les mer i info folder Icdp 


Besøksadresse

Forebyggende avdeling er samlokalisert på Nordkapp helsesenter. Du finner oss på helsestasjonen og på kontorer i 4.etasje.

Nordkapp Helsesenter
Sykehusveien 16
9750 Honningsvåg

Det er felles leder for avdelingen som også fungerer som kontaktperson for ICDP foreldreveiledningsprogrammet:

Kontaktinformasjon
Anne-Berit Eriksen
Tlf. 78 47 65 79
Epost: anne-berit.eriksen@nordkapp.kommune.no