Til foreldre i grunnskole

SETT AV EN ETTERMIDDAG TIL BESTE FOR BARNET DITT/ UNGDOMMEN DIN TIRSDAG 20.AUGUST KL 17.00 – 18.00

PÅL ROLAND Dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger Pål Roland besøker barnehager og skoler i Vest – Finnmark. Han skal bidra til kompetanseheving for personalet og han skal ha et foredrag for foreldre med barn /unge i barnehage og grunnskole.

Tema for Rolands innlegg er: Hvordan være en god forelder for barnet mitt / ungdommen min.

KL 18:00 – 19:30 Oppvekst-, velferd- og kultursjef i Nordkapp Siv Kathrin Hjellnes

18.00 – 18.10: pause/beinstrekk/kaffe 
18.10 -18.15: info om arbeidet med lekeplass på skolen 
18.15 – 19.20: tema «Bedre oppvekst i Nordkapp» 
Introduksjon og informasjon om det som kom fram på fokusdagen for ungdom 8. mai, og arbeidsgruppa for «Bedre oppvekst» sitt arbeid hittil. Dialog om framtidige mål og deltakelse i prosess for bedre oppvekst i Nordkapp.

19.20: Oppsummering og veien videre.   
19.30: vel hjem!

Sted: Aula, Honningsvåg skole 
Tidspunkt: 20.august 2019 klokken 17:00 – 19:30 
Velkommen! 
Inger - Anne Dokken, rektor, Honningsvåg skole