Det er nå mottatt 767 forhåndsstemmer, av dette er det 40 stemmer til andre kommuner. Det utgjør en valgdeltakelse på 28,11%