Alle kan forhåndsstemme i den kommunen man oppholder seg i. Dersom det ikke er din hjemkommune benyttes stemmesedler fra aktuell kommune og stemmer da på partiet. 
Forhåndsstemmer mottatt i annen kommune behandles etter valgloven slik: 
  § 8-4 pkt.5  
«Når stemme mottas fra velger som er manntallsført i en annen kommune, skal stemmeseddelen ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal sendes den kommunen velgeren er manntallsført i».