Nordkapp barnehage males utvendig i disse dager. Barnehagebygg var over mange år preget av lekkasjer på taket og kaldtrekk fra vinduene.
I 2018 tok kommunen grep og investert kr 3,0 mil i stor vedlikeholdsprosjekt på Nordkapp barnehage. 
Alle lekkasjene er nå utbedret, og det er skiftet mesteparten av vinduer og dører på bygget. 
Utvendig malearbeid utføres i egen regi av kommunen. Til denne jobben bruker teknisk sektor noen av sommervikarer som fikk forlenget kontraktene sine for å male barnehagebygget.

20190911_124221.jpg20190911_121600.jpg