I juni 2013 nedsatte kommunestyret en gruppe som skulle jobbe fram et prosjekt på ny svømmehall i Nordkapp. Gruppa har mottatt planforslaget fra vår arkitekt og ønsker å gi alle interesserte en oppdatering på hvor arbeidet står. Presentasjonen vil bli holdt tirsdag 25. oktober på auditoriet Honningsvåg skole