I juni 2013 nedsatte kommunestyret en gruppe som skulle jobbe fram et prosjekt på ny svømmehall i Nordkapp. Gruppa har mottatt planforslaget fra vår arkitekt og ønsker å gi alle interesserte en oppdatering på hvor arbeidet står. Presentasjonen vil bli holdt i åpent møte på auditoriet Honningsvåg skole 25. oktober kl 18:00.