I juni 2013 nedsatte kommunestyret en gruppe som skulle jobbe fram et prosjekt for ny svømmehall i Nordkapp. Gruppa har mottatt planforslaget fra vår arkitekt og ønsker å gi alle interesserte en oppdatering på hvor arbeidet står i åpent møte 25. oktpber kl. 18:00 på auditoriet Honningsvåg skole