Nordkapp kommune starter et prosjekt med forskjønning av uterom i Honningsvåg sentrum. 
Hva er viktigst å prioritere i dette prosjektet? Vennligst følg linken eller bruk QR-kode for å svare på undersøkelsen.

https://www.surveymonkey.com/r/W553M2H

 

QR_code_W553M2H.png