Områderegulering Honningsvåg sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av Områderegulering av Honningsvåg sentrum. Planområdet omfatter Storbukt og Honningsvåg, fra Førstevann i nord til Juledagsnes i sør. Parallelt ned oppstartsvarselet legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1. Frist for å komme med innspill settes til 17.04.2017.  

Forslag til planprogram kan lastes ned her:

Program for områderegulering Honningsvåg sentrum.pdf