I forslag til Statsbudsjett for 2011 har regjeringen foreslått å bevilge 1,05 milliarder kroner til rassikring. Av disse foreslår regjeringen at 526,3 millioner kroner skal gå til rassikringsprosjekt på fylkesveinettet. Fylkeskommunene må søke staten om midler til rassikring på fylkesveinettet. Ifølge regional samferdselsplan for Finnmark har tiltaket en stipulert kostnad på kr 65 – 75 mill.

Les hele brevet til Finnmark Fylkeskommune her.