Den 5. - 6.11.2017 arrangerer Foreldreutvalget for barnehager (FUB) en nasjonal foreldrekonferanse på Radisson Blu Airport hotell på Gardermoen. Målgruppen er foreldre til barn i barnehagen, og deltagelse, reise til/fra og opphold på hotellet dekkes av FUB. Hovedtemaet er Inkludering, hvor dag 1 handler om foreldrenes medvirkning i barnehagen og dag 2 om arbeidet med barna for å forhindre utenforskap .
 
Se mer om konferansen og påmelding til denne via:   http://www.fubhg.no/meld-deg-paa-fubs-foreldrekonferanse-naa.6032603-206775.html