Det er tidligere Nordvågen skole som er bygget om til barnehage med 27 plasser, fordelt på to avdelinger. Åpningen ble feiret med kaker, blomster og gaver.

- Det er svært positivt at kommunen er i en situasjon der det er behov for å bygge opp barnehagetilbudet og utvide antall plasser. Det vitner om aktivitet og vekst i vår kommune og det vitner om at vi har gått fra å være en fraflyttingskommune til å være en tilflyttingskommune. Det er svært tilfredsstillende for en ordfører å oppleve, sa ordfører Kristina Hansen under åpningen.

Renoveringen og utbyggingen gjør at Nordkapp kommune kan gi barnehageplass til alle som søker, når de søker. Det overgår regjeringens mål om full barnehagedekning.

Styrer i barnehagen, Liss Eriksen, er svært fornøyd med nybarnehagen.

- Vi har fått en fantastisk barnehage, to avdelinger, alt på ei flate og stor plass. Det er en fryd å gå på jobb, sier hun.

Nordvågen barnehage er forøvrig også svært internasjonal. I tillegg til norske barn er det også barn fra Somalia, Frankrike, Kambodsja, Latvia, Island og Thailand.