Markedsfører Finnmark
Nordkapp filmfestival markedsfører Finnmark på en god måte og har markert seg i utlandet som en filmfestival med særpreg. Festivalen har egne prosjekter for barn og ungdom, samisk kultur og nordnorsk film. Festivalen skaper aktivitet og engasjement og har blitt en viktig møteplass for filmbransjen i landsdelen.
Dette er første gang fylkeskulturprisen tildeles en festival og med tanke på festivalens betydning for dagens kulturliv i Finnmark er Nordkapp filmfestival en verdig og tidsriktig mottaker av prisen.