nordkapp.custompublish.com

Fylkesmannen har godkjent Nordkapp kommunes budsjett for 2010.

Ettersom Nordkapp kommune er i ROBEK, skal Fylkesmannen kontrollere og godkjenne budsjettet. Fylkesmannen mener at det ikke er grunn til å stille spørsmål ved realismen i budsjettet, og at kommunen har økonomien under kontroll. Fylkesmannen har følgelig godkjent Nordkapp kommunes budsjett for 2010, herunder budsjettert låneopptak.