Vergerollen er en formell rolle, og det er i utgangspunktet ikke behov for utstrakt personlig kontakt mellom vergehavende og vergen. Vergemålsarbeid er fleksibelt arbeid som kan kombineres med annen jobb.

Fylkesmannen viser til vedlagt foilsett, samt Fylkesmannen i Finnmarks nettsider og www.vergemal.no  for nærmere informasjon om vergemål

Foilsett Vergerekruttering