Fysioterapitjenesten er lokalisert på Nordkapp Helsesenter..
Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Tjenesten omfatter forebyggende og behandlende virksomhet, og kan bidra med blant annet:
• Undersøkelser
• Funksjonsvurderinger/motorisk vurdering
• Utforming og oppfølging av tiltak
• Behandling
• Rehabilitering
• Gruppetrening
• Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
• Veilede, informere og undervise

Vi tilbyr individuell behandling og opptrening til personer i forbindelse med funksjonshemming, motoriske vansker, sykdom, skade og smerteproblematikk. Det gis også forebyggende veiledning og gruppetilbud, behandling hjemme og sykehjem.

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.
Kontaktinformasjon:
Kommunefysioterapeut Målfrid Gudim
Tlf: 78 47 67 12
Epost:  malfrid.gudim@nordkapp.kommune.no
Fagansvarlig fysioterapeut  Maren Bråten Ødegaård
Tlf: 950 59 466
Epost: Maren.Braten.Odegard@nordkapp.kommune.no
Kommunefysioterapeut  Tuva Mariell Lindefjell
Tlf: 465 40 360
Epost: Tuva.Mariell.Lindefjeld@nordkapp.kommune.no
 
Privatpraktiserende fysioterapeut Cristel Lindholm
Nordkapp Fysioterapi AS
Tlf: 993 36 126