Oppvekstsektoren er i ferd med å planlegge gjenåpning av skole og barnehager.

Barnehagene vil åpne tidligst onsdag 22. april, og skolen vil starte gjenåpning fra 27. april.

Åpningen antas å skje gradvis, og vi tar forbehold om tid til nødvendig planlegging slik at åpningen skjer slik at vi ivaretar smittevernhensyn.

Vi venter nå på nasjonale retningslinjer, og etter at de er gjennomgått holder sektoren et planleggingsmøte for alle involverte, som skolens ledelse, barnehagestyrerne, verneombud, tillitsvalgte og kommunelege. Sammen vil vi justere våre lokale tiltak slik at åpningen skjer i henhold til nasjonale retningslinjer, ivaretar barna, de ansatte og foresatte.

Tid til forberedelse og samordning er nødvendig for at dere alle skal oppleve at gjenåpningen gjøres på en måte som er betryggende.  Elever og foreldre i barnehager og skole vil bli kontaktet angående detaljene for gjenåpning.

https://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet/videos/682663745880397/