Goliat vil gi mellom 150 og 200 arbeidsplasser fordelt på selve installasjonen ute på feltet og driftsorganisasjonen i Hammerfest.

Oljeproduksjonen fra feltet starter i slutten av 2013. Eni Norge som er ansvarlig for utbyggingen, ønsker å knytte til seg medarbeidere som har forankring i landsdelen.
Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har fått i oppdrag å kartlegge aktuelle kandidater og gjennom dette tilby tilpasset kursopplegg som i sin tur vil gjøre disse kvalifiserte som søkere. Influenskommunene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, samt Eni Norge, står bak oppdraget.
Følgende stillingskategorier er aktuelle:
Lagarbeidere/dekksarbeidere
Dekk/kranfører/flaggmann
Forpleiningspersonell
Kranfører/mekaniker eller ren mekaniker

Kandidatene bør være over 25 år og bør ha noen års relevant arbeidserfaring.

Alle stillingene er kontraktørstillinger.

Deltagelse i prosjektet gir ingen jobbgaranti, men målet er at kandidatene skal bli kvalifiserte.
Frist for å melde sin interesse er fredag 16. mars 2012.
Kandidater uten fullført fagutdanning i Hasvik, Måsøy eller Nordkapp som er innenfor målgruppen og ønsker mer informasjon, bes ta kontakt med NAV-kontoret i sin kommune eller med Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.
Kontaktinformasjon:
NAV Hasvik, Renate Olsen, tlf. 55 55 33 33
NAV Måsøy, Bjørg-M. Giæver, tlf. 55 55 33 33
NAV Nordkapp, Steinar Jensen, tlf. 917 67796

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor:
Kjersti Storvik, tlf. 78 40 62 13
Kjell Kristoffersen, tlf. 78 40 62 11