Uke 39 starter Nordkapp kommune utskifting av VA infrastruktur i Øvergata. Arbeidene innebærer utgraving av hele gata og vil ta ca. 40 dager. 
Anleggsarbeid vil foregå fra kl 6.00 til 23.00. Støy må påregnes.


Det blir opparbeidet alternativ parkering for berørte innbyggere i nærheten av anleggsområdet.
Øvergata ble stengt for biltrafikk i hele perioden, med unntak for nødlysetatene.
Vannforsyning og avløp vil fungerer i all hovedsak som normalt, men kan være avstengt i korte perioder.


Entreprenør er CSP AS. Entreprenør ber at innbyggerne tar hensyn til at det blir utført graving i Øvergata.
Barn skal ikke oppholde seg på anleggsområdet.


Nordkapp kommune kommer med mer informasjon om anleggsarbeidet i Øvergata.