Forstudiet skal undersøke mulighetene for økt regional lønnsomhet av storstilt kraftutbygging ved å sammenkoble næringer og interesser, og se energi, næring og transport i sammenheng.

Kommunen vil kartlegge mulig bruk av grønne energiløsninger i lokal næring. Vi kan for eksempel se på hvilke hydrogendrevne maskiner eller kjøretøy vil være smarte å teste ut i et videre prosjekt.

Variasjon i lokalt næringsliv er blant regionens og landets beste. I NHOs kommune-NM 2018 er Nordkapp kommune på 1.plass i fylket (Troms og Finnmark) og på 4 plass på landsbasis. Dette gir oss et enormt spillerom for å ta i bruk innovative energiløsninger i lokale bedrifter innenfor fiskeri, transport og reiseliv.
Selve forstudiet gjennomføres med egne ressurser i Nordkapp kommune innen utgangen av 2019. Samfunns- og næringsutvikler Simon P. Jessen har naturvitenskapelig forskerbakgrunn og er prosjektets dedikerte ressursperson. Stabssjef, Magda Filonowicz er prosjektleder.

Kommunens forstudiet har vekket stor interesse i fylkeskommunen som har invitert oss med på klimasatssøknad «Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune». Prosjektets totale ramme er 2,8 mill kroner. Dette prosjektet er den største klimasatssøknaden fra Finnmark i år, og er et samarbeid mellom fylkeskommune, Berlevåg og Nordkapp kommune. Vi håper på positivt svar på søknaden før sommeren.Kontakperson: Simon Pind Jessen Simon.Jessen@nordkapp.kommune.no