Unni Marthinsen   

Ansatt som kantineassistent ved Eldresentret i april 1988.  I perioden 62 - 64 ansatt som avdelingshjelp på sykestua.

Videreutdanning som kokk i 1993 og arbeidet som kokk på kjøkkenet på Nordkapp Helsesenter fra 1996.

Pensjonist fra 01.06.11.

 

Åshild Ravlo 

Ansatt som sekretær i kommunens administrasjon, mai 1986.

Ansatt som trekkontrollør, april 1988.

Organisatoriske endringer i 1995, - avdelingsleder skatt

 

 

Arild Løvland 

Ansatt som kommunelege 01.01.86. 

 

 

Britt Løvland 

Ansatt som hjelpepleier 06.01.86, den gang i Finnmark Fylkeskommune.  Fått tilsetting på sykestua i 1989.

 

 

Grete Kåven 

Ansatt 18.08.86  som hjemmehjelp.

 

 

Jeanette Abrahamsen 

Ansatt som assistent i barnehage 01.01.86.  I dag barne- og ungdomsarbeider i barnehagen.

 

  

Per Inge Jensen  

Tilsatt som musikkskolerektor  01.08.86.

 

  

Hans Arvid Hansen  

Ansatt som lærer  ved Nordvågen skole 1972/75.  Inspektør /rektor ved Honningsvåg skole fra 1983/92.   Rådmann/spesialrådgiver 1997 / 01.  Inspektør /lærer ved Honningsvåg skole fra 2006.

 

 

Florence Eilertsen  

Ansatt som timelærer lærer i Kamøyvær 1981/81.  Ansatt som lærer ved Honningsvåg skole (vikariat 1/2 år i 1983). Ansatt som lærer 01.08.86.  Rektor ved Kamøyvær skole 2006/07.  Ansatt som inspektør ved Honningsvåg skole 2010.

 

 

Wenche Dahl

Ansatt som lærer i Nordkapp kommune01.08.86.

 

May Strifeldt

Ansatt som hjelpepleier 01.06.86.

 

 

30 år:

 

Yvonne Mathiesen

Praktikant i barnehage 30.08.81, assistent ved aldershjemmet 1983, ansatt som hjelpepleier i 1992.

 

 

Harrieth Josefsen

Ansatt som praktikant i barnehage på 70-tallet, assistent på sykestua fra 01.08.81 , hjelpepleier fra

1992.

 

 

Lisbeth Nilsen

Ansatt som assistent i barnehage fra  1981.

 

 

Lill Bertheussen

Ansatt som sekretær ved formannskapskontoret  27.07.81.  Nå konsulent ved Nav Nordkapp kommunal sektor.

 

 

Nelly K. Karlsen

Ansatt som sekretær ved sosialkontoret / hjemmesykepleien 1978 - 80 - 83.

Fullmektig/ avdelingsleder i  teknisk sektor fra 1983, nå konsulent ved servicekontoret.

 

 

Kåre Isaksen

Ansatt som sekretær ved kommunekasserer kontoret i 28.09.81.   Avdelingsleder ved kassakontoret fra 1985.

 

 

 

 

35 år:

 

Elin Stavne Markussen (11.10.54)

Ansatt som lærer ved Nordvågen skole 01.08.76, overført til Honningsvåg skole i 2008.