Hjemmebaserte tjenester er delt opp i to avdelinger. Hjemmesykepleien, praktisk bistand og boligprosjektet 14-16.

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Praktisk bistand tilbyr praktisk bistand i hjemmet til personer som trenger delvis oppfølging og ivaretakelse av hushold.

Hjemmebaserte tjenester har kontorer i Elvegården. 

Tjenestebeskrivelse praktisk bistand:  https://www.nordkapp.kommune.no/hjemmehjelp.382366.46454177.tkt.html

Tjenestebeskrivelse hjemmesykepleie: https://www.nordkapp.kommune.no/hjemmesykepleie.382366.46454269.tkt.html

 

Kontaktinformasjon
Virksomhetsleder:
Stine Kjosbakken
Tlf: 78 47 67 33 
Epost: stine.kjosbakken@nordkapp.kommune.no