Teknisk sektor har gjennomført HMS dag. Hovedtema var bruk av personlig verneutstyr.
Gjennom gruppearbeid ble det kartlagt farer på arbeidsplassen og ute i felt. Ansatte har gjort risikovurdering og utarbeidet liste av tiltak til handlingsplan.