Samarbeidet i denne avtalen skal knyttes til et eller flere av følgende områder Næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap, kunnskapsutvikling, kompetanse, forskning, reiseliv, kultur, fiskeri og undervisning. Det skal i relasjon til samarbeidsområdene årlig utformes og gjennomføres konkrete tiltak, og partene er enige om at de har et felles ansvar for å initiere og implementere dem. Vest-Finnmark regionråd kan bidra med

• Å sikre politisk forankring i de tilhørende kommuner
• Arbeide for finansiering av aktuelle tiltak
• Sekretariatsresurser til drift av avtalen
• Forslag til tiltak som ønskes gjennomført

Høgskolen i Finnmark kan bidra med
• Utvikle og gjennomføre undervisningstiltak på høgere nivå
• Systematisere og utvikle ny kunnskap om regional utvikling i perifere regioner.
• Fag og prosesskompetanse i utvikling av tiltak i regi av avtalenHer er linken til hele saken på regionrådets hjemmeside:

http://www.vf-regionrad.no/hoegskolen-og-vfr-inngaar-partnerskapsavtale-.4768801-48000.html