Høring -Avgiftsparkering i Honningsvåg ved Rådhuset, på Holmen og ved Nordkapp Helsesenter

 

Etter vedtak i Miljø- og teknisk utvalg og formannskapet sendes utredningen om avgiftsparkering i Honningsvåg ved Rådhuset, på Holmen og ved Nordkapp Helsesenter ut på høring. 

Alle har anledning til å gi høringsinnspill, både som organisasjon og som privatperson.

Høringsfristen settes til 1. juli og høringssvar sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no

Skisse rådhuset og teknisk

Skisse syke og vågenstua 

Høring Avgiftsparkering ved Rådhuset, Nordkapp helsesenter og på Holmen PDF document ODT document