Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune vedtok i møte 04.01.2018 følgende:

 

Forslag til forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningsloven § 12-11.

 

Plandokumenter og andre relevante dokumenter kan lastes ned her:

2018-2019-001 Nordkapphalvøya - beskrivelse - 050118.pdf

Nordkapphalvøya - plankart.pdf

2018-2019-001 Nordkapphalvøya - bestemmelser - 050118.pdf

Møteprotokoll .pdf

Vedlegg til protokoll.pdf

Områderegulering Nordkapp-halvøya - saksfremlegg.pdf

Planprogram Områderegulering Nordkapp-halvøya.pdf

 

Kommuneplanens dokumenter kan lastes ned her:

 

Konsekvensutredning.pdf

KP_Nordkapp_241016.pdf

Nordkapp-bestemmelser og retningslinjer.pdf

Planbeskrivelse .pdf

ROS-analyse KPA Nordkapp.pdf

Samfunnsplan.pdf

 

Fra frokostmøtet 30.01.:

Områderegulering Nordkapphalvøya - planutvalget 040118.pptx

 

 

Eventuelle innspill sendes til

Nordkapp kommune

Rådhusgata 12
9750 Honningsvåg

 

eller pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Frist for innspill settes til 02.03.2018

Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen, tlf 78476546.