Fast utvalg for plansaker i Nordkapp vedtok i møte 15.03.2016 å sende følgende forslag til reguleringsplaner på høring og legge de ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10:

  • Forslag til detaljregulering fiskerihavn Gjesvær
  • Forslag til detaljregulering massedeponi Gjesvær
  • Forslag til detaljregulering fiskerihavn Skarsvåg

Planforslagene og kommunens vurderinger i forhold til KU er vedlagt denne eposten

Frist for innspill er 6. mai 2016.

Innspillene merkes ”Fiskerihavn” og sendes pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no. Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen pr epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no, eller pr telefon 78476546

Planforslagene kan lastes ned her:

Planutkast Gjesvær.pdf

Planutkast deponi Gjesvær.pdf

planutkast Skarsvåg.pdf