17-1369-4.2 Innspill Nordkap Caravan og Camping. Kirkeporten Camping, Norkdkapp Camping

17-1369-6  Innspill  fra May-Liss Fredriksen og Evelyn Fredriksen

17-1369-10 Høring  Uttalelse fra Avinor

17-1369-10 Innspill  fra Alta og Omengen turlag, Hammerfest turlag

17-1369-11.1 Innspill  fra Turlaget

17-1369-12.1 innspill Teknisk sektor PDF document ODT document

17-1369-13 Innspill fra Ruben ALseth

17-1369-14.1 Innspill fra NHO Reiseliv

17-1369-16 Innspill fra Areiderpartiet

17-1369-25Innspill fra Mona Haug

17-1369-26 Innspill fra Jan Olsen

17-1369-27 Innspill fra Kristina Hansen

17-1369-28 Innspill fra Andre Plsen Sametinget

17-1369-29.1 Uttalelse Finnmark Fylkeskommune

17-1369-31.1 Innspill fra Knut Bjørn Lindskvist

17-1369-33 Innspill fra Kystmuseene  i Finnmark

17-1369-34 Innspill fra Norkdappferie

17-1369-35.1 Innspill fra Cape Fish

17-1369-36.1 Innspill fra Fredrik Bull

17-1369-37 Innspill fra Karin Næss

17-1369-38 Innspill fra Anne Grødem

17-1369-40 00003 Innspill fra Kjersti Skavhaug

17-1369-41.1 Innspill Rune Bjerkli

17-1369-43.2 1190_001 Innspill fra HHi

17-1369-44.1 Innspill fra Statens vegvesen

17-1369-45.1 innspill fra Visit Nordkapp

17-1369-46.2 Merknader  Scandic og Rica Eiendom

17-1369-46.3 Vedlegg til brev  fra Rica og Scandic

17-1369-47.2 Innspill fra Tore Fosse

17-1369-48 Innspill fra Frose Kristiansen Filmrapport

17-1369-49.2 Varsel om innsigelse - Fylkesmannen i Finnmark

17-1369-51.2 Innspill fra hurtigruten

17-1369-51.3Innspill fra hurtigruten

17-1369-52.2 Innspill  fra Scandic

17-1369-53 Innspill fra Mona Haug og Knut Erike Jensen