Den geografiske plasseringen lengst nord gjør at Veidnes også vil være sentral dersom man gjør funn nord og øst i Barentshavet. Det skriver Nordkapp kommune i sin høringsuttalelse til forslag til plan- og utredningsprogram

Les hele høringsuttalelsen her: H%C3%B8ringsuttalelse.pdf