Nordkappveien stenges fra Holmbuktsvingen til Honningsvåg sentrum pga. av rasfare. Omkjøring via Fiskeriveien.

Beslutningen er tatt av politiet.

Alt av kommunens brøytemannskapet er ute og arbeider. Pga. stort snøfall vil det ta tid før kommunen får opp sideveier. 

Vi ber om at personer ikke går gjennom rasfarlige områder. Det kan komme flere ras.