Kjøkkenet ved Nordkapp Helsesenter er opptatt av å levere hjemmelaget mat  fra ferske råvarer. Kjøkkenet leverer mat til alle avdelingene som ligger under Helse og omsorgstjenesten. Samt matombringing til  hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å lage middag selv.

Formål med tjenesten er at våre brukere skal sikres tilfredsstillende ernæring og forebygge underernæring. Det er et tett samarbeid med de andre avdelingene i Helse- og omsorgssektoren.
Kjøkkenpersonalet er opptatt av kvalitet  og har en klar målsetting om at brukerne er i sentrum.

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder:
Ted Åge Solvik
Tlf: 78 47 67 70 
Epost: ted.age.solvik@nordkapp.kommune.no