Nordkapp kommune har i samarbeid med Nordkapp regionens næringshage og konsulentbyrå Mimir utarbeidet en utredning som belyser behov, modeller og muligheter i sammenheng med revisjon av festekontrakt og løyve for Nordkapp platået i 2018.

 

Rapport Nordkapputredning fra Mimir 11.05.18