ID-kontroll 13 juni kl.0800-1400

Sted:Rådhuset v/økonomiavd.

Gjelder tildeling av D-nummer og skattekort for utenlandske arbeidstakere.