Møt opp hos Nordkapp kommune – økonomikontoret – fra 1330 den 9. juli og til 1530, og den 10.juli fra 08000 til 1400.