Det er den siste tiden observert at kunstgressbanen i Honningsvåg brukes til å lufte hunder. Kommunen ønsker å presisere at det er ikke tillatt med hund på banen. Vi ber om at folk respektere dette og lufter hundene sine andre steder. Kunstgressbanen i Honningsvåg brukes av barn og ungdom. Banen brukes også av barnehagen og skolen i undervisningssammenheng. Avføring fra hunder som blir liggende igjen på banen er bakteriebomber som kan føre til alvorlige infeksjoner.