Vaksinen kan også tas på laboratoriet ved legekontoret.

Vaksinen anbefales spesielt til gruppene:

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65år
 • Barn og voksne med
  • Diabetes 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronsik sykdom