Nærkontakt

Man regnes som nærkontakt hvis:

 • Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før de smittede fikk de første symptomene.

OG

 • Kontakten har vært
  • Under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • Direkte fysisk kontakt ELLER
  • Direkte kontakt med sekret

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Husstandmedlemmer og tilsbarende nære kontakter er de som:

 • Bor i samme husstand
 • Har hatt omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (f.eks. kjæreste)
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Daglig testing eller smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn, men kan gjennomføre daglig testing isteden. Dette gjelder også barn.

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

Se definisjon på nærkontakt her.

Gjennomføring av daglig testing

For å få slippe smittekarantene må du teste deg hver dag i 5 døgn fra siste nærkontakt til den smittede.

Dersom du bor sammen med den smittede og ikke kan holde avstand, må du i tillegg teste deg hele isolasjonstiden til den smittede. Det vil si at du må teste deg hver dag i 11 døgn.

Det anbefales i tillegg at alle over 12 år bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Denne anbefalingen gjelder ikke for barn over 12 år når de er på skolen.

Følg med på symptomer under hele testperioden. Du skal holde deg hjemme og teste deg dersom du får symptomer.

Smittekarantene

Dersom du ikke gjennomfører testregimet som forklart over, må du som hovedregel være i smittekarantene i 10 døgn og følge reglene som gjelder for smittekarantene.

Karantene

Alle nærkontakter til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også for alle som har to vaksinedoser eller færre. 

Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det er strengere regler for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Unntak for karantene

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

 • Alle som har gjennomgått covid-19 de 3 siste månedene er unntatt smittekarantenen. Dette gjelder fra du er avisolert og til det har gått 3 måneder fra du tok testen.
 • Personer som er fullvaksinert og strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan få unntak i arbeidstiden ved å teste negativt på en selvtest eller antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. Har du behov for å bringe eller hente i barnehagen, skolen eller SFO når du har dette unntaket, kan du det selv om du har fritidskarantene.

Hvordan gjennomføre karantene

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.
 • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Isolasjon

 • ​Personer som er bekreftet smittet av covid-19, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet positivt testresultat ble avlagt.
 • Personer som er bekreftet smittet av covid-19 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet.

Tiltak for isolasjon hvis du eller en person i din husstand har påvist covid-19

 • Den smittede skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Den smittede bør ha eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Den smittede bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor den smittede sammen med andre, bør vedkommende isolere seg på rommet sitt og holde helt avstand til de andre i husstanden.
 • Den smittede skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Den smittede må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Ingen i husstanden kan ha besøk.
 • Hvis den smittede må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at vedkommende benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen hvordan den smittede skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis den smittede har behov for legehjelp fordi sykdommen forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at vedkommende har covid-19 når det ringes. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Smittede skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • Andre husstandsmedlemmer, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at andre i husstanden vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der den smittede som er isolert oppholder seg, og etter kontakt med den smittede eller utstyr vedkommende har brukt, og særlig før de forlater huset.