Fra 1.februar 2020 gjelder det en parkeringssone (korttidsparkering) i Honningsvåg sentrum. Betalingssatser: kr 30/t; årskort kr 6000, maks tillatt tid 12 timer. 
Satsene er lagt inn på Easypark og P-automater.
Nordkapp kommune ber innbyggerne å bruke gyldig parkeringsbevis.