Fra 1.01.2020 gjelder 2 parkeringssoner i Nordkapp kommune. Begge soner vises i EASYPARK-app og man kan kjøpe elektronisk parkeringsbevis. 
Sone 1 Sentrum Korttidsparkering. 
Sone 1 Sentrum Årskort, billett kan kjøpes og på Easypark-app og er gyldig i perioden 1.01.2020-31.12.2020
Sone 2 Rådhuset Korttidsparkering
Sone 2 Rådhuset Årskort, billett kan kjøpes på Easypark-app og er gyldig i perioden 1.01.2020-31.12.2020.
Årskort kan også kjøpes på Servicekontoret mandag-fredag 9.00-14.00. Maks tillatt parkeringstid 12 timer om gangen