I årsmeldingen til pasient- og brukerombudene for 2018 fremgår det at utilstrekkelig informasjon om rettigheter er et element i de fleste henvendelsene ombudene får. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se mer om dette her: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter

Med dette skrivet ønsker Helsedirektoratet å bidra til at sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv. Nedenfor har vi derfor satt opp en oversikt over nettsider og publikasjoner med informasjon om sentrale rettigheter mm. i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les hele meldingen i vedlagte PDF: 19_38270-1Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørend 26092607_1_1.PDF