Vi ønsker å informere om at det vil gjennomføres bygningsmessige arbeid i Nordkapp svømmehall fra og med uke 43. Der skal herregarderoben renoveres, i tillegg til at det skal gjøres diverse utbedringer under bassengstigene. Nordkapp kommune vil informere brukere i forkant dersom svømmehallen åpner tidligere enn planlagt.
 
Svømmehallen blir derfor stengt i en periode på 6-8 uker mens arbeidet pågår, fra og med uke 43.