Nordkapp kommune skal begynne å bruke Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Dette er en løsning som digitaliserer og forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og som bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem. 
 
Som foresatt vil du få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn. Noen av funksjonene som vil være tilgjengelig i Visma Flyt Skole er: 
- Sjekke at opplysninger om elever og foresatte er riktig
- Fraværsoversikt og fraværsvarsling
- Søknad om permisjon og andre søknader og dokumenter
- Vurderinger og karakterer
- Søknad om SFO, og informasjon om fakturering og tilstedeværelse
 
Løsningen er fremdeles under oppbygging, og mer funksjonalitet vil gradvis bli lagt til. Per nå er det kun opplysninger, samt fravær og fraværsvarsling som er tilgjengelig. Det vil bli gitt beskjed når enkelte funksjoner er på plass. Tilgangen til Visma Flyt Skole vil være via nett og app. 
 
Nettløsningen (hjemmeweb)
Nettløsningen har flere funksjoner enn hva appen har. For å få tilgang går du inn på: 
skole.visma.com/nordkapp
og logger deg på via ID-porten. 
 
App – «Min Skole – foresatt»
Appen heter "Min skole - foresatt" og er levert fra Visma Software International AS. Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Deretter lager du en egen pinkode for senere bruk. 
Med appen kan du blant annet:
motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom
 
Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone/iOS eller Google Play for Android. Foresatte som ikke har smarttelefon/nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post.
 
 Vi ønsker at du som foresatt setter deg godt inn i informasjonen. 
Vi ønsker at dere prøver å logge dere inn på løsningen, og redigerer profilen med rett mobilnummer og e-postadresse. Vi gjør oppmerksom på at dere selv er ansvarlig for å holde informasjonen vedlike og gjøre endringer. 
 
Dersom det er spørsmål eller at man opplever problemer, ta kontakt med skolen.