Finnmark fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.


Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.


Tid og sted for møtene:
Mandag 2. september kl. 17:30-20:30 Tana Hotell og Camping
Tirsdag 3. september kl. 17:30-20:30 Kautokeino kulturhus
Onsdag 16. oktober kl. 17:30-20:30 Kjøllefjord rådhus
Torsdag 17. oktober kl. 17:30-20:30 Olderfjord turistsenter


På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv.


Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.


Enkel servering på møtene.


All påmelding skjer til: emil.bjorna@ffk.no eller sms på mobil 995 91 491 – senest 3 dager før hvert møte. Oppgi møtested ved påmelding.
Vi ønsker alle sammen vel møtt!