Nordkapp kommune, v/ teknisk avdeling innfører fra 1.oktober nettbasert gravemeldinger.

Hvis du trenger hjelp til utfylling kan undertegnede kontaktes.

Ved behov for PC, vil kommunens servicekontor eller bibliotek tilby dette.

Vedlagt følger lenke til søknad om gravemelding.

 

https://kommune24-7.no/2019/bruker?retur=%2f2019%2f705430&shortname=705430